www.ratnastal.com
Nazwa
6
Indeks
6
Nr zlecenia zakupu
6
Wytop
6
Waga
6 kg