Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania ze strony internetowej użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych przez wypełnienie formularza – imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności strony internetowej. Ratna Stal sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ratna Stal sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania informacji zamieszczonych na jej stronie internetowej. Ratna Stal sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy w przekazywaniu informacji.

Kontakt

Potrzebujesz pomocy
w wyborze odpowiedniego produktu?