Polityka jakości

Dążymy do uzyskania pełnej wiarygodności i zaufania naszych obecnych i przyszłych klientów poprzez:

  • stałą orientację na potrzeby i oczekiwania,
  • indywidulane i rzetelne podejście i zdobycie jego trwałego zaufania,
  • doskonalenie kadry poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
  • ciągłe monitorowanie i audytowanie procesów,
  • staranny dobór i odpowiednia współpraca z dostawcami,
  • rozwijanie podejścia zarządzania ryzykiem,
  • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • doskonalenie organizacji i warunków pracy poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość zarządu oraz pracowników spółki o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb. Utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z norma ISO 9001:2015.

Zarząd Ratna Stal sp. z o.o. bierze pełną odpowiedzialność za realizację Polityki Jakości i zapewnia, że jest ona zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji.

Kontakt

Potrzebujesz pomocy
w wyborze odpowiedniego produktu?