www.ratnastal.com
Nazwa
Etykieta dla firmy x
Indeks
2323216
Nr zlecenia zakupu
1234753
Wytop
1,344
Waga
51 kg