Contact us

Company details

Ratna Stal sp. z o.o.
ul. Fabryczna 6 (Carbon Tower)
53-609 Wroclaw

email: info@ratnastal.com
tel.: +48 604 281 381

NIP: 8952229671
REGON: 388653827
KRS: 0000893552

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 5 000 zł